ESZA
 
Lesznai EGYMI

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Custom Image
„Tudom, hogy van út, mely célhoz vezet”

A Hatvani Lesznai Anna EGYMI 1975-ben nyitotta meg kapuját. Feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása. Célunk a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, melynek eszközeként gyógyító-pedagógiai módszereket alkalmazunk.

Két óvodai csoportunk, 3 éves kortól fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda pedagógusai a játékok, a mesék és a különböző fejlesztő tevékenységek/foglalkozások segítségével készítik fel a gyermekeket az iskolában történő helytállásra. Szükség esetén logopédiai ellátást és mozgásfejlesztést is biztosítunk növendékeink számára.

Az értelmileg akadályozott tanulókat nevelő pedagógusok az általános iskolás és szakiskolás korú középsúlyos és súlyos fokban értelmi fogyatékos diákok csoportjait, valamint a halmozottan sérült (társuló látássérülés, hallássérülés, mozgássérülés, beszédfogyatékosság, illetve autizmus) gyermekek, fiatalkorúak célcsoportját nevelik és tanítják, 6-23 éves korig. Gyógypedagógiai cselekvésbe ágyazott tanulási módszereinket különféle terápiák és szakköri foglalkozások egészítik ki (logopédia, úszás, gyógyúszás, művészeti terápia, zenés foglalkozások, habilitációs és rehabilitációs tevékenységek).

A tanulásban akadályozott tanulókat nevelő oktató pedagógusok az enyhe értelmi fogyatékos (hallássérült, látássérült vagy mozgássérült gyermekekből álló osztályokban végzik a gyógyító pedagógiai feladatokat 6-23éves korig.

Ezen a tagozaton feladatunk az alapvető készségek és képességek fejlesztése, a szaktárgyi ismeretek átadása, valamint a mindennapi élethez szükséges ismeretek megtanítása. A differenciált tanulásszerevezés alkalmazásával minden tanulónk sikerélményhez juthat. 4.osztálytól informatika, 7.osztálytól német nyelv tanulására van lehetőség. A diákok 5. osztálytól kezdődően úszásoktatásban részesülnek.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakításásra. Részt veszünk a Magyar Vöröskereszt ifjúsági programjain. Délutánonként különböző terápiákon, rehabilitációs órákon (logopédia, szurdo-logopédia, tifflopedagógia, illetve szomatopedagógia) és szakkörökön (dob-, tánc-, kézműves-, zene- és néptánc szakkör) zajlanak azok a fejlesztések, melyek kiegészítik a délelőtti nevelést-oktatást.

Az autista gyermekeket nevelő-oktató pedagógusok legfontosabb módszere a strukturált, protetikus környezet személyre szabott kialakítása, a kognitív- és viselkedésterápiás, valamint gyógypedagógiai módszereket alkalmazó nevelés-oktatás. Célunk a szociális készségek és kommunikáció fejlesztése, az önállóság lehető legnagyobb fokú kialakítása, a társadalomba való beilleszkedés segítése.

A fejlesztő iskolában célink a halmozott fogyatékossággal élő gyermekek/fiatalok szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségeinek specifikus módszerekkel való kompenzálása-, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése.

Az utazó gyógypedagógia hálózat keretévben, szakképzett kollégáink a többségi pedagógusokkal együttműködve látják el a sajátos nevelési igényű gyermekeket, óvodás kortól a tankötelezettség végéig. Az ellátás jogosultságát a Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok határozzák meg. A gyógypedagógiai ellátás ezen formájában biztosítani tudjuk a tanulásban akadályozott, a látássérült, a mozgássérült és az autista gyermekek/tanulók ellátását.