ESZA
 

Tudásmegosztás

Tudásmegosztás

Custom Image

Támogató Szakmai Nap

Az integráció az akadályozott emberek részvételének biztosítása a társadalomban: az óvodától az iskolán át, a munkában, a szabadidőben. Az integrált nevelés mind az akadályozott, mind a nem akadályozott gyermekcsoport esetében fokozza a teljesítményt, biztosítja a fejlődést. Megszünteti a diszkriminációt, segíti az előítéletek leépülését. Ez pedig hathat a társadalomra, ahol a fogyatékos személyek jelenléte természetessé és megszokottá válhat. Ahhoz, hogy egy integráció sikeresnek mondható legyen, elengedhetetlen a megfelelő szervezettség, nyitottság, elfogadás és háttértudás.

Ennek tükrében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményközi gyógypedagógiai munkaközössége újszerű, hagyományteremtő kezdeményezéssel szeretné támogatni a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését, integrációját.

Ennek keretében gyakorlatorientált szakmai napot szervezünk 2019. március 29-én, 13:00 órától.

Az esemény koordinátorai:

 • Vörösné Habó Judit – Utazótanári Intézményegység vezető
 • Kobulniczky Eszter – munkaközösségvezető (Az utazótanári ellátást végző kollégák munkaközössége)
 • Fazekas Zsuzsa – munkaközösségvezető (Autista gyermekeket nevelő-oktató pedagógusok munkaközössége)

A szakmai délutánra 1 fejlesztőpedagógus, 1 angol nyelvtanár, 3 gyógypedagógus és 3 többségi iskolában tanító pedagógus jelentkezett.

A köszöntő után egy rövid prezentációban vázoltuk fel az integrált SNI ellátás alapelveit. Majd kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere következett: a pedagógus kollégák által felvázolt problémákra reflektáltak a gyógypedagógus kollégák. Bemutattunk gyakorlatban alkalmazható, elkészíthető eszközöket, módszereket, melyek segítik a gyermekek együttnevelésének hatékonyságát.

A többségi iskolában tanító kollégáktól emailben kapott kérdéseket a program zárásaként beszéltünk meg.

Galéria
Custom Image

Mini konferencia az autizmusról és az ADHD-ról

Megvalósítás ideje: 2022. január 28.

2022. január 28-án került megszervezésre a „Atipikusan a társadalomban” – mini konferencia az autizmusról és az ADHD-ról címet viselő komplex tudástámogató szakmai rendezvény.

Az előadások célja a Hatvan és környékén élő többségi pedagógusok, szülők, gyógypedagógusok és érdeklődők számára motiváció, inspiráció, akár konkrét gyakorlati ötletek adása; lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy megértsék és elfogadják ezeket az állapotokat.

Részvevők összesen: 1010 fő

Az első előadó Dr. Stefanik Krisztina, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi docense, az autizmus spektrum pedagógiája szakirány szakirányfelelőse volt. Előadásában a kihívást jelentő viselkedésekről és azok megelőzési lehetőségeiről beszélt, melyeket gyakorlati példákkal is alátámasztott.

Majd Őszi Tamásné – aki az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájának intézményvezetője, és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon lát el oktatói feladatokat – következett. Előadásában a szociális és kommunikációs fejlesztésről/támogatásról beszélt.

Őt követte Havasi Ágnes, aki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi tanársegéde, az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet mb. intézetigazgató-helyettese, az autizmus spektrum pedagógiája szakirány oktatója és az Autizmus Alapítvány munkatársa. Előadásának témája a vizuális támogatások voltak.

A rengeteg kérdés után egy gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter. Dr Csiky Miklós beszélt a neurodevelopmentális kórképekről, kiemelten az ADHD-ról, mely téma áll jelenleg orvosi érdeklődése fókuszában.

A következő előadó Lopatovszkiné Kasza Éva Zsuzsanna volt, aki egy gyakorló pedagógus: tanító és középiskolai matematika tanár. Férje és 3 gyermeke által került kapcsolatba az ADHD-val. Előadásának témája ADHD az osztályteremben volt.

Oravecz Lizanka és Fekete Gy. Viktor (az Autista vagyok Youtube csatorna tulajdonosai) egyedi és rendkívül szórakoztató stílusban osztották meg gondolataikat autizmust érintő témákról, valamint saját életükről és tapasztalataikról.

Az előadások nagy sikert arattak és hasznosnak bizonyultak a résztvevő személyek számára.

Galéria
Custom Image

Intézményen belüli tudásmegosztás az augmentatív és alternatív kommunikáció kapcsán

Időpont: 2020. június 25.

Téma: Az augmentatív és alternatív kommunikáció módszertanának, eszközrendszerének bemutatása

Az továbbképzés megszervezésével célunk volt, hogy az intézményünkben dolgozó pedagógusok szerezzenek átfogó gyakorlati ismereteket az AAK bevezetésének, használatának módszertanáról, a kommunikáció fejlesztésének lehetőségeiről nem – vagy alig beszélő gyermekeknél, az AAK esetén használható eszközökről.

A bemutató megszervezése, lebonyolítása:

A Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI tantestületéből 15 fő vett részt, az intézmény Petőfi Sándor utca 67 – es számú épületében zajló bemutatón. A lebonyolításért Szabó Annamária, értelmileg akadályozottak –  és autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógus felelt, aki tanulmányai során elméleti és gyakorlati tudását is elmélyítette a kommunikáció-fejlesztés ezen területén.

A bemutatón szó esett az augmentatív és alternatív kommunikáció célcsoportjairól, használatának fontosságáról. A pedagógusok átfogó képet kaptak az AAK használatának lépéseiről, mely a gyermekek megfigyelésétől és képességeik felmérésétől, a egyéni fejlesztési tervek létrehozásán át egészen a megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztásáig terjed. A pedagógusok megismerhették a segédeszköz nélküli AAK-s rendszereken túl a segédeszközöket igénylő lehetőségeket. A pályázat keretein belül beszerzett kommunikációs eszközöket a gyakorlatban is kipróbálhatták, megtanulták működésüket, megfelelő használatukat. Az intézményen belüli szakmai tudásmegosztás eredményesen zárult.

Galéria
Custom Image

Tudásmegosztás a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiáról /DSZIT/

Megvalósítás ideje: 2021. december 11.

A program célja: DSZIT terápia megismerése, elemeinek beépítése a mindennapi gyógypedagógiai gyakorlatba.

A program megszervezése:

A pályázat keretein belül lehetőségünk volt részt venni a Szenzoros Integrációs Terápiák című tanfolyamon. A képzés az alábbi négy modulból épült fel:

 • A szenzoros integrációs terápia elmélete.
 • Szenzoros integrációs terápiák: saját élményű csoport.
 • Szenzoros integrációs terápiák: esetfeldolgozó csoport.
 • A szenzoros integrációs terápiák diagnosztikájának alapjai.

A szenzoros tapasztalatok legjobb szervezője a mozgás, amelyben a gyermek játékosan, kreatívan, örömtelien kísérletezve tapasztalhatja meg önmagát és a világot.  Alapelve, hogy tervezett és kontrollált szenzoros ingereket nyújt abból a célból, hogy kiváltsa az ingerekkel kapcsolatos adaptív válaszokat és ily módon emelje az agyi mechanizmusok szervezettségi szintjét.

A dinamikus szenzoros integrációs terápia olyan módszer, amely a benne résztvevő gyermekeknek izgalmas játéklehetőségeket nyújt, olyanokat, amelyek segítségével éretlen vagy egyes területeken nem kellően differenciált működésű idegrendszerüket saját aktív részvételükkel, önszántukból, egyéni utakon járva fejleszthetik. Ez a terápia az elmúlt évtizedekben nagyon sok gyermeknek adta meg a fejlődési lehetőséget.

A mai szakmai napunkon tantestületünk tagjaival megosztottuk a tanfolyamon megszerzett tudásunkat, a terápiát megalapozó elméletet. Bemutattuk a terápia gyakorlati, módszertani lehetőségeit, eszközeit. Célunk az innovációs hajlandóság növelése mellett az egymástól tanulás és a személyes tapasztalatcsere elősegítése a hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében.

A témák a következők voltak:

 • A DSZIT elméleti háttere
 • Diagnosztika
 • A DSZIT szemlélete
 • A terápia gyakorlata

Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk a pályázatnak. Mindennapi munkánk során a terápia alkalmazásával szeretnénk segíteni a gyermekek testi-lelki-szellemi gyarapodását, tehetségük kibontakozását.

Galéria
Custom Image

Eszközbemutató pedagógusoknak (online formában)

Megvalósítás ideje: I. 2021. május 07., II. 2021. május 08.

Rendezvény célja: A pályázat során  beszerzésre került fejlesztő eszközök bemutatása, használatának lehetősége a mindennapi munka során az SNI-s tanulók megsegítése érdekében.

A program megszervezése:

A pályázat keretein belül vásárolt fejlesztő eszközök rendkívül hatékonyan alkalmazhatóak a habilitációs célú fejlesztések során. Azonban fontos kiemelni, hogy ezek az eszközök a mindennapi tanítási tevékenységben is jól használhatóak. Sokoldalú fejlesztési célokat elégítenek ki. Mivel az eszközök nagy része normál kereskedelmi forgalomban nem látható – kapható, így az eszközbemutató célja az volt, hogy megismertessem az integráló intézmény pedagógusaival ezeknek az eszközöknek az előnyeit, a használatuk helyes módjait, hogy a z integrációban részt vevő tanulókat minél hatékonyabban tudjuk közös munkával fejleszteni.

Tekintettel a járványügyi helyzetre a bemutató első és második előadásai online formában történtek Skype – alkalmazás segítségével. Az eszközök egy része az autizmassul élő tanulók mindennapjait segítő kommunikációjukat megtámogató eszközök bemutatásából állt. Egy másik része pedig az egyéb tanulási nehézségekkel is küzdő tanulóknak is nagy segítséget nyújthatnak a mindennapokban.

A bemutató során minden egyes eszközt, játékot sikerült működés közben is bemutatnom, használatáról részletesen beszámolnom. A résztvevők aktívan részt vettek az eszközök bemutatóján. Mindenki elmondhatta eddigi tapasztalatait, föltehette kérdéseit, megoszthatta aggályait a témával/eszközzel kapcsolatban.

Galéria
Custom Image

Eszköz bemutató pedagógusoknak

Megvalósítás ideje: I.2021. november 13., II. 2021. november 25.

Rendezvény célja: A pályázat során beszerzésre került fejlesztő eszközök bemutatása, használatának lehetősége a mindennapi munka során az SNI-s tanulók megsegítése céljából.

A program megszervezése:

A pályázat keretein belül vásárolt fejlesztő eszközök rendkívül hatékonyan alkalmazhatóak a habilitációs célú fejlesztések során. Azonban fontos kiemelni, hogy ezek az eszközök a mindennapi tanítási tevékenységben is jól használhatóak. Sokoldalú fejlesztési célokat elégítenek ki. Mivel az eszközök nagy része normál kereskedelmi forgalomban nem látható – kapható, így az eszközbemutató célja az volt, hogy megismertessem az integráló intézmény pedagógusaival ezeknek az eszközöknek az előnyeit, a használatuk helyes módjait, hogy a z integrációban részt vevő tanulókat minél hatékonyabban tudjuk közös munkával fejleszteni.

Az eszközök egy része az autizmussal élő tanulók mindennapjait segítő kommunikációjukat megtámogató eszközök bemutatásából állt. Egy másik része pedig az egyéb tanulási nehézségekkel is küzdő tanulóknak is nagy segítséget nyújthatnak a mindennapokban.

A bemutató során minden egyes eszközt, játékot sikerült működés közben is bemutatnom, használatáról részletesen beszámolnom. A résztvevők aktívan részt vettek az eszközök bemutatóján. Mindenki elmondhatta eddigi tapasztalatait, föltehette kérdéseit, megoszthatta aggályait a témával/eszközzel kapcsolatban. A workshop, rendkívül jó hangulatban zajlottak. Az érdeklődők minden eszközt kipróbálhattak, játszhattak velük.

Galéria
Custom Image

IKT eszközök használata az SNI-s tanulók oktatásában

Megvalósítás ideje: 2019. április 24.

Az IKT magába foglal mindenféle digitális technológiát: az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Speciális szükségletek esetén asszisztív (támogató) technológiáról és edukációs (oktató) technológiáról beszélhetünk. Az asszisztív irány, a segítő, adaptív technológia, melynél a sérült készségek hardveres / szoftveres kompenzálása a cél. Az edukációs irány az oktatás hatékonyságának javítása, az oktatás személyre szabására, sokszínűbbé tételére és mindemellett a sérült készségek fejlesztésére fókuszál.

Ennek szellemében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény adott helyt, hogy egy délutáni előadás keretében betekintést nyújtson a gyógypedagógiában használatos IKT rendszerek általunk használt eszközeit. Társelőadóként meghívtunk egy többségi iskolában tanító kolléganőt, aki a robotika világába nyújtott betekintést.

Az esemény előadói:

 • Rizsákné Bíró Judit tanító, pedagógus
 • Fazekas Zsuzsa gyógypedagógus

A szakmai délutánra 9 többségi általános iskolában tanító pedagógus, és 5 gyógypedagógus jött el.

A köszöntő után egy prezentáció keretén belül vázolta fel Fazekas Zsuzsa a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos alapelveket és az IKT eszközök használatának célját. Majd videókon keresztül mutatta be, hogy milyen támogatandó készségekben, funkciókban bizonyulnak hatékonynak ezek a rendszerek. A szemléltetett eszközöket – és egyéb IKT-s berendezéseket, meg is lehetett tekinteni, ki is lehetett próbálni. Ezt követően Rizsákné Bíró Judit megmutatta az ő jógyakorlatát a beebotokkal kapcsolatban, melyet szintén szemügyre vehettünk

Galéria
Custom Image

Intézményen belüli tudásmegosztás az állatasszisztált (kutyás) terápiák alkalmazásának tapasztalatairól

Megvalósítás ideje: 2022. március 25.

Résztvevők: 28 fő gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens.

Téma: Az állatasszisztált (kutyás) terápiák tapasztalatainak átadása.

A továbbképzés megszervezésével célunk volt, hogy az intézményünkben dolgozó pedagógusok szerezzenek átfogó gyakorlati ismereteket arról, hogy az állatasszisztált (kutyás) terápiák, hogyan megvalósíthatóak meg a súlyosan – és értelmileg fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során.

A tudásmegosztó foglalkozás megszervezése, lebonyolítása:

A Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI tantestületéből 28 fő vett részt, a tudásmegosztó foglalkozáson.

Az intézményben 2021. 10. 22-2022.03.25-ig hat csoportban csoportonként 10 alkalommal, heti váltásban alkalmanként 30 kisgyermekkel, tanulóval kutyás terápiák megvalósítására került sor.

A kutyaterápiára történő felkészülésben és a foglalkozások lebonyolításában is segítséget kapta a gyógypedagógusok a kutya felvezetőjétől. Maximálisan együttműködve, hatékonyan tudtak dolgozni annak érdekben, hogy minden tanuló a szükséges és megfelelő különleges bánásmód biztosítása mellett vegyen részt a terápiában.

A terápia megkezdése előtt általános célokat tűztünk ki: pozitív kapcsolat kialakítása kutya és foglalkozásokon résztvevők között; motiváció, részvétel igényének erősítése; motoros funkciók fejlesztése, mozgásfejlesztés; szociális képességek fejlesztése; érzelmi szabályozás segítése; kommunikációs képesség fejlesztése; irányító szerep megtapasztalása, önállóságra nevelés; stressz enyhítése, relaxáció. lehetőségekhez képest a tananyag elsajátításának erősítése. A terápia előrehaladtával az általános céloktól haladtunk a gyermekek egyéni sajátos nevelési igény sajátosságának és súlyosságának megfelelő egyéni célok meghatározása, elérése felé. A foglalkozások a komplex személyiség fejlesztésen túl az egyes műveltség területek közötti összhang megteremtését is kiválóan szolgálták.  Lehetőséget biztosítottak az alapkompetenciák (szövegértés, anyanyelvi kompetenciák, szociális képességek megismerése) fejlesztésére.

A kitűzött célok örömteli foglalkozások keretében valósultak meg.

A foglalkozásokat vezető kollégák beszámolói után az érdeklődők kérdéseket fogalmaztak meg. Kötetlen szakmai beszélgetésé alakult a délután, mely néha egy –egy eset megbeszélését is magába foglalta.

Valamennyi kolléga megfogalmazta, hogy szükség lenne az állat asszisztált terápiák bevezetésére a mindennapi nevelés-oktatás folyamatában. Örültünk, hogy a pályázat lehetőséget adott a terápia megismerésére és alkalmazására.

Az intézményen belüli szakmai tudásmegosztás eredményesen zárult.

Galéria
Custom Image

„Ötlettár” elnevezésű feladatbank bemutatása

Megvalósítás ideje: I. 2021. augusztus 26., II. 2021. szeptember 30.

Rendezvény célja: A pályázat során kidolgozott „Ötlettár„ elnevezésű feladatbank bemutatása, használatának lehetősége a mindennapi munka során az SNI-s tanulók megsegítése érdekében.

A program megszervezése:

Az intézményekben az SNI-s tanulók száma folyamatosan növekszik ezért kértek továbbképzést a pedagógusok, hogy hogyan tudják őket megsegíteni a tanórákon is. Az ötlettár bemutatót azért kérték, hogy lássák milyen eszközöket és hogyan használunk és használhatnak ők is beépítve a tanítási órákba differenciálásként is akár. A feladatbank már az előző évben felkeltette érdeklődésüket, mivel látták nálam és hasznosnak találták.

A bemutató alatt nagy érdeklődéssel próbálták ki az eszközöket, hallgatták milyen eszközt mire használunk, és mennyi területet fejleszt egy-egy eszköz. Minden pedagógus az általa tanított tanítási órára volt inkább kíváncsi. Azok a kollégák, akik nem találtak kifejezetten saját szakjuknak elkészített feladatot, mint például az angol, vagy testnevelés, ötleteket kaptak és a meglévő feladatokat fejlesztették tovább a saját szakterületükre. Minden pedagógus kreativitását beindította a meglévő feladatbank bemutatása.

A bemutató foglalkozás során a feladatlapok, játékok ötlete mindkét intézményben  elindította a fantáziájukat a kollégáknak. A játékok tanórai használata itt is megjelent, illetve az is hogy hogyan lehet differenciálásra használni tanóra alatt. Ennek én személy szerint nagyon örültem, hiszen az előző intézményben is felmerült ez.

Összességében elmondhatom, hogy az Ötlettár feladatait minden pedagógus magáévá tudta tenni, ötleteket kapott a saját tanítási óráihoz, hogy az SNI-s diákokat hogyan tudja differenciálni. Saját maguk fogalmazták meg, hogy ha ezeket a feladatokat be tudják építeni az órájuk tervezésébe akkor a magatartási problémák is megszűnhetnek, hiszen az a tanuló aki bontja az osztályt el lesz foglalva, saját szintjén tud haladni és nem ér rá a többi gyermekkel foglalkozni, „piszkálni” őket.

A fejlesztő foglalkozásokat végző kollégák különösen örültek az ötleteknek, hiszen nem csak az SNI-s gyermekeknél, hanem a BTMN-es gyermekek fejlesztése során is használni tudják. A fejlesztési területek szóba kerültek, némelyik feladatnál, nem volt világos mit is fejleszt egyes feladat, de közösen minden kérdéses feladatra több mint 5 fejlesztési területet sikerült felsorolni.

Galéria
Custom Image