ESZA
 
Szülőtréning

Szülőtréning

Custom Image

Témája: Sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok, szülők szakmai segítése, tanácsokkal való ellátásuk

A program megszervezésével célunk  az volt, hogy a szülők számára csoportos formában lehetőséget biztosítunk a fenti eltérésekből adódó nehézségek, problémák megbeszélésére.

A továbbképzés megszervezése, lebonyolítása:

A Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI által szervezett tréning célja az volt, hogy a szülők, a gyermekeket nevelő pedagógusok minél több információt kapjanak a sajátos nevelési igényű gyermeke fejlesztésének elméleti hátteréről, a gyakorlati beavatkozás módjáról. Minél több ismerettel rendelkeznek az érintett szülők és pedagógusok, annál könnyebben tudják eldönteni, hogy mi szolgálja legjobban a gyermekek fejlődését, a gyermekek viselkedése könnyebben megérthető.

Az előadások során bemutatták a ma legelfogadottabb tudományos nézeteket az autizmusról, és az egyéb fogyatékosságokról, illetve azokat a beavatkozási stratégiákat, amelyeket az ellátás során alkalmaznak kollégáink (napirend, hetirend, timerek, feladatszervezési formák – dobozos, mappás -, jutalmazási rendszerek, kommunikációs rendszerek, vizuális megsegítés).

Az előadásokat filmrészletekkel, helyzetgyakorlatokkal színesítették, amelyek oldották is a hangulatot és láthatóvá – érthetővé is tették a száraz elméletet. Számtalan kiadványt is bemutattak a szülőknek, amelyekből tájékozódhatnak, segítséget kaphatnak.

A rendezvényen 12 fő szülő vett részt. A délelőtti szakasz lezárása után, a kötetlen beszélgetésen az érintett családok maradtak. Ekkor volt alkalom arra, hogy a gyermeküket ellátó gyógypedagógusokkal kényelmesen, beszélgessenek az őket leginkább foglalkoztató problémákról.

Galéria
Custom Image

„Kinek a problémája” címmel, autizmus témakörben

Rendezvény célja: Az előadás-tréning elsősorban általános iskolás, 8-14 éves korú gyerekek és szüleinek szemléletformálása, nyitottságuk erősítése, tudásuk bővítése annak érdekében, hogy a megszokottól eltérő viselkedést, gondolkodást mutató társaikhoz, gyermekeikhez megértőbben, elfogadóan, partnerként és segítő attitűddel tudjanak fordulni. Az általános érzékenyítésen belül programunk elsődleges célcsoportja az autizmussal élő gyerekek szülei voltak.  

A program megszervezése:

A program megvalósítására két alkalommal került sor. Előzőleg jelentős szervező munkára volt szükség,  mert a koronavírus járvány előre törésével megcsappant a szülők érdeklődése, valamint a világjárvány miatt többször el is kellett halasztani a rendezvényt. A járvány jelenlegi hullámának lecsengőben lévő időszaka teret és lehetőséget adott arra, hogy végül is  megtarthassuk rendezvényünket.

Az érzékenyítő program az EFOP-1.9.2 – VEKOP 16 azonosítószámú, „MONTÁZS” – „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásával készült 2017-ben. Ezt adaptáltuk és alakítottuk át, hogy az érintett szülőknek is felhasználható lehessen a napi problémák megértése és megoldása során.

A szülők közül sokkal többen jelezték érdeklődésüket, mint ahogyan megjelentek az adott időpontban. Laminált képi eszközökkel és prezentációval készültem az eseményre. Eleinte játékos feladatokkal próbáltunk közelebb kerülni a mássághoz, ezt követően lépésről lépésre haladtunk az autizmus elfogadása, az azzal járó problémák megoldása felé. Videók, játékok színesítették a programot mindkét alkalommal. A tájékoztató végén oldott hangulatú beszélgetés kerekedett a szülők között, ahol megosztották tapasztalataikat a mindennapi feladatokat, megbeszélték egymás között, hogy az ajánlott módszerek közül kinek melyik vált be és melyik nem. A módszerek egy részét már ismerték, de voltak olyan területek, ahol tudtunk újat mutatni nekik.

Az adaptált szülői program lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek és szüleik játékos, interaktív módon, támogatott beszélgetések formájában képet kapjanak autista társuk valamint gyermekük gondolkodásáról, nehézségeiről és erősségeiről, viselkedésük mozgatóiról illetve azokról a szempontokról, amelyek megismerése segítséget nyújthat az autizmushoz való kapcsolódás és a kölcsönös elégedettséget biztosító együttlét megtalálásában.

Galéria