ESZA
 
Folyamatos fejlesztés

Folyamatos fejlesztés I-V.

Custom Image

Alternatív és augmentatív kommunikáció fejlesztés – Hatvan

Az augmentatív és alternatív kommunikáció kiegészítő kommunikációs módszerek, eszközök és technikák gyűjtőfogalma. Segítségével a súlyos beszédzavarral küzdő emberek is képessé válhatnak önmaguk kifejezéséreHa valaki szavakkal nem is tudja megosztani érzéseit és gondolatait, tárgyakon, gesztusokon, fotókon, grafikus ábrákon, esetleg betűkön alapuló AAK-módszerekkel megteheti azt.

Mivel a kommunikáció soha nem légüres térben történik, fontos, hogy a család a kommunikációoktatás folyamán a terápiás team teljes értékű tagjaként lehessen jelen. A pedagógus által megtanított készségeket ugyanis csak a család – és mellette a tágabb környezet, az óvoda, az iskola – teheti a mindennapok részévé.

Fontos, hogy a kommunikációnak mindig legyen témája, s mivel ezt az ember élményei nyújtják, elengedhetetlen a kortárskapcsolatok építése, az életkornak megfelelő programok biztosítása, a lehetséges kommunikációs partnerek körének bővítése.

A fejlesztés során egyénre szabott, célzott kommunikáció tanítása valósul meg, pl a kommunikációs igény felkeltése, a választási lehetőség tudatosítása, a szükségletek jelzésének gyakorlása.

Galéria
Custom Image

Alternatív és augmentatív kommunikáció fejlesztés – Gyöngyös

A súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók egész napos ellátásának keretében biztosítjuk részükre az AAK terápiás fejlesztést. 

Az egész napos ellátásnak megszervezésével célunk volt a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek speciális fejlesztésének biztosítása. Szülői kérés alapján biztosítjuk a plusz ellátást. Nagyban segíti a családokat, hogy gyermekük a napi négy óra helyett nyolc órában lehet az intézményben és további fejlesztési lehetőségeket is kapnak.

A program megszervezése:

A hét mindennapján biztosított az egész napos ellátás napi egy óra terápiás fejlesztés, ebből két alkalommal egy-egy óra augmentatív és alternatív kommunikációs fejlesztés

A megvalósítás

Első lépésként ebben a félévben is a tanulók meglévő tudásáról, képességeiről tájékozódtunk. Ehhez formális és informális felméréseket vettünk igénybe. Igyekeztünk középtávú célokat megfogalmazni, amelyek körülbelül egy félévre szólnak.

Továbbra is a csoportos foglalkozásokra fektettünk nagyobb hangsúlyt, hiszen a mindennapi élethelyzetekhez leginkább hasonló közegben szükséges fejleszteni a tanulók kommunikációját, hogy a spontán, intencionális kommunikáció kialakuljon náluk.

Nagy hangsúlyt fektettünk a preverbális készségek fejlesztésére, a nonverbális kommunikációs jelzések megértésére és használatára. Célzottan tanítjuk a kommunikáció egyes funkcióit, tanulóink esetében elsősorban a kérést, elutasítást, figyelemfelhívást. Az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök használata is megvalósulhat a csoportos helyzetekben is. A tanulók élvezték a csoportos foglalkozásokat, számos fontos kommunikációs alapkészséget elsajátítottak.

Galéria
Custom Image

A Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános iskola és Készségfejlesztő Iskolában, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, tanórai keretek között állatasszisztált terápia és állatasszisztált oktatás is megvalósult.

A foglalkozásokon a kutya aktívan részt vesz, a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, szükségleteihez igazodva. A célunk, hogy a kutya jelenlétével, aktivitásával a tanulók fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkciói javuljanak. A foglalkozások célja az örömszerzés a kutyával történő irányított játékból fakadó pozitív érzések kialakítása és ez által motiváció biztosítása.

A HOPE EGYESÜLET  terápiás végzettségű kutyái terápiás felvezetőikkel, előre egyeztetett napokon látogattak az intézményekbe. A kutyaterápiára történő felkészülésben és a foglalkozások lebonyolításában is segítséget kapta a gyógypedagógusok a kutya felvezetőjétől.

Maximálisan együttműködve, hatékonyan tudtak dolgozni annak érdekben, hogy minden tanuló a szükséges és megfelelő különleges bánásmód biztosítása mellett vegyen részt a terápiában

A terápia előrehaladtával az általános céloktól haladtunk a gyermekek egyéni nevelési igény sajátosságának és súlyosságának megfelelő egyéni célok meghatározása, elérése felé. A foglalkozások a komplex személyiség fejlesztésen túl az egyes műveltség területek közötti összhang megteremtését is kiválóan szolgálták

A tanulók minden alkalommal lelkesen várták a foglalkozásokat. Pihentető lehetőség megsimogatni, hozzábújni; izgalmas sétálni a kutyával az akadálypályán; motiváló, hiszen így van mire fókuszáltan figyelni; érdekes, mert újszerű így számolni, egyeztetni, csoportosítani; és mókás, mert mindenki mosolyog, ahogy meglátja négylábú pajtását.

Galéria
Custom Image

Mozgásnevelés

A súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók egész napos ellátásának keretében biztosítjuk részükre heti két alkalommal a mozgásnevelést, mozgásfejlesztést..

Az egész napos ellátásnak megszervezésével célunk volt a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek speciális fejlesztésének biztosítása. Szülői kérés alapján biztosítjuk a plusz ellátást. Nagyban segíti a családokat, hogy gyermekük a napi négy óra helyett nyolc órában lehet az intézményben és további fejlesztési lehetőségeket is kapnak.

A program megszervezése:

A hét minden napján biztosított az egész napos ellátás, napi egy óra terápiás fejlesztés, ebből két alkalommal egy-egy óra mozgásnevelés.

A megvalósítás

A foglalkozások során a mozgásnevelés módszertanát, feladatait használtuk fel, a gyermekekkel differenciáltan foglalkoztunk. Az órákat az iskola tornatermében tartottuk, változatos mozgásfejlesztő eszközök, segédeszközök segítették munkánkat.

Feladatunk volt a gyermekek motoros aktivitásának csökkenése miatt kialakult szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával.

A mozgásnevelés a kialakult klinikai tünetek, az egyéni funkcionális képességek, a társuló részképességek, zavarok és betegségek függvényében, azok figyelembe vételével valósult meg. Továbbá a célok elérése érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben igazodtak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, nyelvi szintjéhez és egyéni képességeihez.

Galéria
Custom Image

Snoezelen terápia

A súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók egész napos ellátásának keretében biztosítjuk részükre heti egy alkalommal a mozgásnevelés módszertanában található Snoezelen fejlesztést.

Az egész napos ellátásnak megszervezésével célunk volt a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek speciális fejlesztésének biztosítása. Szülői kérés alapján biztosítjuk a plusz ellátást. Nagyban segíti a családokat, hogy gyermekük a napi négy óra helyett nyolc órában lehet az intézményben és további fejlesztési lehetőségeket is kapnak.

A program megszervezése:

A hét mindennapján biztosított az egész napos ellátás napi egy óra terápiás fejlesztés, ebből egy alkalommal egy óra Snoezelen fejlesztés.

A megvalósítás

A terápia elsődleges célja a sérült gyermekek pszichés alapfunkcióinak, figyelmének, érzékelésének, észlelésének fejlesztése, aktivizálása. A terápia során az érzékszervek gyengéd, élvezetekkel teli stimulációja valósul meg. Relaxációs hatását is az érzékeken keresztül éri el. Legfontosabb eleme maga a terápiás helyiség, mely egy biztonságos, stresszmentes környezet, melynek ezzel együtt erős stimuláló hatása is van.

A Snoezelen szoba meleg, biztonságos, harmonikus, esztétikus nyugalmat árasztó helyiség, ahol több érzékszerv stimulálása történik különböző ingerek, a fény-, szín-, hanghatások, a zene és az illatok által. A saját test, taktilis és kinesztétikus ingerek megtapasztalását vízágy (és babzsákfotel) segíti(k). A terápia során fejleszthető a különböző érzékszervek működése, azok integrációja. Lehetővé teszi – a felkínált ingerek által – az új, pozitív tapasztalatok gyűjtését, az intenzív érzékelést, a kellemes ingerek felvételét, befogadását, használatát, ezzel motiválva a felfedezés örömét, serkentve az aktivitást, a világ felé való nyitottságot. A relaxációt segíti a nyugtató hatású zene, a színek, fények játékán alapuló látványelemek, a kellemes ellazulást lehetővé tevő vízágy és – a kiegészítésként használt – aromaterápia.

Galéria
Custom Image