ESZA
 
A projektről

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása

EFOP-1.3.9-17
Custom Image

Cél: az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázása, a családok és különböző közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése.

Célcsoport: a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves gyermekek, családtagjaik, rokonságuk valamint a projektben érintett településen élők

A projekt részei

MŰVÉSZETI ÁGAKHOZ KÖTHETŐ FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSA, CSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE
MŰVÉSZETI ÁGAKHOZ KÖTHETŐ FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSA, CSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE

HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ KÖTŐDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK
AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ KÖTŐDŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

SPORTTEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
SPORTTEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

TERMÉSZETISMERETHEZ, KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ELMÉLYÍTÉSÉHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
TERMÉSZETISMERETHEZ, KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ELMÉLYÍTÉSÉHEZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

TANÓRÁN KÍVÜLI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK
TANÓRÁN KÍVÜLI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK