ESZA
 

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a
Hatvani Tankerületben

EFOP-3.1.6-16-2017-00013
 • a kedvezményezett neve: Hatvani Tankerületi Központ
 • a projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00013
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 03. 30.
 • a szerződött támogatás összege: 90.000.000 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
Custom Image

A projekt célja

A projekt célja a hatvani tankerület két egységes gyógypedagógiai módszertani intézményének – a Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola és a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – szakmai fejlesztése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés előmozdítása, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekek személyisége kibontakozásnak a megfelelő módszerekkel és eszközökkel, neveléssel és terápiával történő segítése, új módszerek megismerésével és azok alkalmazásával a fejlesztő iskolások és az integrált SNI-s tanulók részére magas színvonalú szakmai ellátás biztosítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése. Szintén cél a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, a többségi társadalom felé történő nyitás és érzékenyítő programok megszervezése, az érintett szülők felé történő empatikus támogatás fejlesztése.

Custom Image

Tevékenységek

A tervezett tevékenységek egymásra épülve járulnak hozzá a projekt céljainak eléréséhez.

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése
A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése

A. Az intézmények szakmai megújulásának támogatása

 • Helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztés
 • Egész napos ellátás módszertanának (mozgásfejlesztés, AAK fejlesztés, Snoezelen treápia) kidolgozása.
 • Specifikus tanfolyamokon, való részvétel támogatása
 • Az ellátott gyermekek – képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért – fejlesztését támogató felkészítés megvalósítása

B. A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása

 • infokommunikációs valamint fejlesztő eszközök beszerzése

C. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése

 • szülősegítő programok, tájékoztató napok, érzékenyítő programok

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése
Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése

A. Az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió elősegítése

 • Módszertani segédletek valamint differenciált feladatban készítése
 • A szakemberek specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken való részvételének támogatása
 • Szülősegítő programok, szemléletformáló, érzékenyítő tréningek szervezése és lebonyolítása

Custom Image

Számszerűsíthető eredmények

Két intézmény szakmai, módszertani tevékenysége megújul, 36 pedagógus vesz részt tanfolyamokon, képzéseken. Feladatellátási helyenként 30-30 speciális fejlesztő eszköz 15-15 db infokommunikációs eszköz kerül beszerzésre.

Fejlesztő foglalkozásokon, oktatási és szociális inklúziót segítő programokban vesz részt 20 fő súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló, további 20 fő sajátos nevelési igényű gyermek a kidolgozott differenciált feladatbank, módszertani segédletek kipróbálásában, valamint oktatási és szociális inklúziót segítő programokban.